Мрежи за отглеждане на риба, садки

Изработваме всякакъв вид садки по размери дадени от клиента.

Фирмата разполага с необходимото количество мрежи и високо технологично

оборудване,

Максимален срок за изработка :  2 работни дни.