Комплектовани мрежи

Серкмета оборудвани ,речни с пазви,капрон

210/3-10 мм—2,20 м–40 лв

210/3-10 мм—3,25 м–50 лв

210/3-10 мм–3,75 м–60 лв

  Месинени 0,20мм—10мм—3,75 м—70 лв

0,35мм–20 мм—3,20 м–60 лв                             

  Готови  Китаиски мрежи—саде,потъващи  

1.0,12мм–12 мм–-2,40 м/35 м–27 лв 

2.0,18 мм–18 мм–3,60 м/35 м–30 лв

3.0,18 мм–23 мм–4,60 м/35 м–30 лв

4.0,18 мм–24 мм–4,80 м/35 м–30 лв   

С фани/радина/,потъващи    Мрежа—0,12 мм,фани—0,18 мм,височина–1,80 м,дължина–––50 м

Око-16 мм;22;24;28;32;36;40;50;60;65;70;75мм––––-25 лева/бр.

  Мрежа– 0,14 мм,фани—0,18 мм,височина–2,60 м,дължина–50 м Око—36мм,50,60,80мм––––––––––––––30 лв./бр.  

Винтери 45см––––-5лв     Всички останали видове мрежи се правят по заявка