Комплектовани мрежи

Серкмета оборудвани ,речни с пазви,капрон

210/3-10 мм—2,20 м—40 лв

210/3-10 мм—3,25 м—50 лв

210/3-10 мм—3,75 м—60 лв

  Месинени 0,20мм—10мм—3,75 м—70 лв

0,35мм—20 мм—3,20 м–60 лв                             

  Готови  Китаиски мрежи—саде,потъващи  

1.0,12мм—12 мм—-2,40 м/35 м—27 лв 

2.0,18 мм—18 мм—3,60 м/35 м—30 лв

3.0,18 мм—23 мм—4,60 м/35 м—30 лв

4.0,18 мм—24 мм—4,80 м/35 м—30 лв   

С фани/радина/,потъващи    Мрежа—0,12 мм,фани—0,18 мм,височина—1,80 м,дължина———50 м

Око-16 мм;22;24;28;32;36;40;50;60;65;70;75мм————-25 лева/бр.

  Мрежа– 0,14 мм,фани—0,18 мм,височина—2,60 м,дължина—50 м Око—36мм,50,60,80мм——————————————30 лв./бр.  

Винтери 45см————-5лв     Всички останали видове мрежи се правят по заявка